Asset / Property Manager

Lokalita
Bratislava
Typ úväzku
plný
Plat
2 200 - 4 000 EUR/mes
Požadované vzdelanie
Požadovaný jazyk
Vhodné pre absolventov
Nie

Asset / Property Manager je zodpovedný za riadenie prevádzky rezidenčných nehnuteľností. Jeho hlavným účelom je zabezpečiť optimálnu prevádzku nehnuteľností prostredníctvom výberu vhodného bytového správcu a nastavenia efektívnych procesov. Okrem toho je zodpovedný za riadenie vlastníckych procesov a zmluvnej zodpovednosti voči klientom vrátane riešenia reklamácií.Popis pozície

Aktívna spolupráca v projektovom tíme s cieľom zlepšiť prevádzku a znížiť prevádzkové náklady.

Riadenie procesu tendrovania bytového správcu od zadávacích podmienok a hodnotenia ponúk po výber finálneho partnera.

Príprava ročných príjmových a prevádzkových rozpočtov.

Schvaľovanie faktúr za opravy, služby a dodávky energií.

Kontrola výdavkov v porovnaní s prevádzkovým rozpočtom a trhovými štandardmi konkurenčných projektov.

Výber dodávateľov technologických celkov a nastavenie obchodných podmienok servisných zmlúv.

Riešenie otázok týkajúcich sa bytového správcu a spoločné stratégie pre všetky rezidenčné projekty.

Príprava zmlúv o výkone správy a súvisiacich dokumentov.

Prebratie stavby, dokumentácie a iných vecí od projektového tímu a ich odovzdanie správcovi.

Nastavenie procesu preberania a odovzdávania bytových jednotiek v súlade s kúpnou zmluvou.

Riadenie procesu reklamácií bytových jednotiek v súlade s kúpnou zmluvou.

Koordinácia a evidencia reklamačných procesov týkajúcich sa spoločných priestorov.

Koordinácia prevádzkového fungovania projektu v spolupráci so stavebníkom a projektovým manažérom rozostavanej časti projektu.

Aktívna komunikácia s nájomcami komerčných priestorov a vlastníkmi bytových priestorov, riešenie ich požiadaviek a sťažností, organizovanie pravidelných stretnutí.

Riadenie, kontrola a hodnotenie kvality služieb subdodávateľov pre technickú a bytovú správu nehnuteľnost

Požiadavky

- Skúsenosti v oblasti nastavovanie reklamačných procesov 

- Znalosť rezidencného segmentu nehnuteľností 


Mám záujem o pozíciu

Kontaktná osoba k dispozícii

Martin Horváth
+421 902 084 646

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.