Prijímanie nových zamestnancov na „remote“ je odlišné ako štandardne na trvalý pracovný pomer a s prítomnosťou na pracovisku. Remote pracovníci majú určité vlastnosti, ktoré im umožňujú pracovať výnimočne aj bez prítomnosti na pracovisku a byť produktívny a kreatívny na diaľku, nezávisle od svojich spolupracovníkov. V životopise remote kandidáta sa dá veľa skryť aj veľa nájsť. Často sú to práve „soft skills“, ktoré preukazujú, či je kandidát dobrou voľbou pre prácu na diaľku, najmä ak nemá dlhú pracovnú históriu so skúsenosťami s prácou na diaľku. Vzdelanie a zručnosti potrebné na vykonávanie práce na pracovisku sú zvyčajne rovnaké ako pri vzdialenej práci. Preto ak tie kandidát má, je na mieste sústrediť sa na jeho vlastnosti, ktoré by mohli naznačovať, že v samostatnej práci bude dobrý a spoľahlivý.

Čo by mal teda recruiter hľadať v životopise remote pracovníka?

Otvorenosť záväzku
Vzdialení pracovníci musia chcieť pracovať. Ich vôľa sa môže prejavovať aj sebadisciplínou a nadšením, ale v konečnom dôsledku musí byť vzdialený pracovník odhodlaný robiť svoju prácu a plniť úlohy. Ak zistíte, že kandidát je odhodlaný na toľko, že si môžete si byť s určitosťou istí, že napriek všetkému pohodliu alebo rozptýleniu práce z domu dokáže svoju prácu dobre zvládnuť, vyhrali ste.

Cieľavedomosť
V životopise alebo voľným rozhovorom sa snažte nájsť dôkaz toho, že ak sa kandidát rozhodol pustiť do nejakého projektu alebo spolupracovať na väčšom projekte, tak ho dokončil. Dôležité je sledovať čas, ktorý na projekte pracoval. Ak viacero projektov v polovici opustil, nie je to dobré znamenie.

Nadšenie a vášeň
Remote zamestnanec musí byť oddaný svojej práci a musí byť disciplinovaný. Dôležité je zistiť, či a ako sa vie sám motivovať. Pri práci remote totiž nemá tím, ktorý by podporil, či rozvinul jeho nápady, ani niekoho, u koho by mohol hľadať slová povzbudenia a motiváciu. Ochota plniť svoje úlohy je kľúčová a a mať takúto ochotu a nadšenie, to pochádza väčšinou zvnútra. Vhodné sú otázky ohľadom záľub, dosiahnutých úspechov, ako sa k nim dopracoval/a a čo musel/a kedy preto urobiť či obetovať.  Ak sa remote zamestnancovi nepáči čo robí, nerobí to dobre. Preto je je motivácia kľúčová.

Organizácia a riadenie času
Bez dohľadu nadriadeného či tímu musí remote zamestnanec dohliadať sám na seba tým, že je prirodzene organizovaný a vie efektívne spravovať svoj čas. Životopis remote kandidáta by mal viditeľne preukazovať, že kandidát je organizovaný. Ak remote zamestnanec nedodržuje termíny alebo je vo svojich aktivitách celkovo pozadu, dopad na podnikanie môže byť väčší, ako pri bežných zamestnancov na pracovisku. Pracovník remote môže svoje zaostávanie zaznamenať o dosť neskôr.

Dôraz na detaily
Od remote zamestnancov sa očakáva, že odovzdávajú už finálne dokončenú prácu. Nemajú pri sebe kolegov, ktorý by im aktivity skontrolovali a preto je dôležité aby boli sústredený a vedeli po sebe skontrolovať každý detail. Nemôžu si dovoliť chyby, ktoré budú pre zamestnávateľov nákladné, alebo chyby, ktoré môžu ovplyvniť až zákazníka zákazníka. Remote zamestnane musí byť veľmi samostatný aj po tejto stránke.

Komunikačné schopnosti
Možno prekvapivé, ale aj remote zamestnanci musia mať vynikajúce komunikačné schopnosti. Hoci nemusia neustále komunikovať s kolegami alebo verejne prezentovať ale očakáva sa od nich, že keď je ich komunikácia či vyjadrenie nutné, komunikácia je presná a stručná. Remote zamestnanec musí byť schopný zrozumiteľne sprostredkovať informácie, či už e-mailom alebo telefonicky. Či už má problémy alebo prezentuje svoje výsledky.

Dôveryhodnosť
Ak vidíte, že remote kandidát zastával v minulosti dôveryhodnú pozíciu, ukazuje to, že sa naňho spoliehal iný podnik, jeho bývalý kolegovia aj jeho bývalý nadriadený.  Verili, že svoju prácu vykonáva efektívne. Dozorná alebo riadiaca rola z minulosti naznačuje, že kandidát mal zodpovednosť, pracoval s ľuďmi a očakávalo sa, že zabezpečí, aby ostatní účinne vykonávali svoje úlohy.

Technologické zručnosti
Popri digitálnej transformácii sa rozvíja a rozširuje aj práca na diaľku. Technológia umožňuje prácu na diaľku. Zamestnanci môžu pracovať rovnako jednoducho a pohodlne diaľkovo, ako by pracovali v rovnakej budove s kolegami a technológiou na mieste. Remote zamestnanci musia vedieť a zvládať využívať, niekedy aj viacnásobné, komunikačné a kooperačné platformy. Pri diaľkovom využívaní podnikových systémov si musia byť vedomí aj takej kybernetickej bezpečnosti či cloudových technológií.

Schopnosť riešenia problémov
Životopis vzdialeného pracovníka by mal v ideálnom prípade demonštrovať zručnosti a schopnosti kandidáta samostatne riešiť problémy. Keďže pracuje sám, musí byť vynaliezavý a vedieť rázne čeliť výzvam, pretože nemá vždy k dispozícii možnosť kontaktovať iného zamestnanca, kolegu alebo vedúceho so žiadosťou o pomoc.

Schopnosť samostatne pracovať
Kandidát môže byť cieľavedomý, vynaliezavý, vzdelaný, no je nepravdepodobné, že bude úspešný, ak je jeho osobnosť taká, že vyniká v tímovom prostredí, medzi ľuďmi, ktorí ocenia jeho nápady a podporia aktivitu. V životopise hľadajte skúsenosti, ktoré ukazujú, že kandidát na diaľku pracoval prevažne sám a samostatná práca bola preňho plus.

Pracovná skúsenosť na diaľku
Najideálnejšie je, samozrejme, hľadať v životopise predchádzajúcu pracovnú skúsenosť remote. S rastúcim počtom pracovných miest na diaľku, klesá počet skúsených pracovníkov na diaľku, a to najmä tých, ktorí majú bohaté skúsenosti s týmto systémom práce. Preto by mali vyššie uvedené „soft skills“, vrodené alebo získané počas pracovnej histórie kandidáta naznačovať, či má uchádzač na to, byť dobrým a výkonným remote zamestnancom.

 

Remote work statistics: How do remote employees work and train?

 

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.