Employee Engagement—Cutting Through the Babble - PA TIMES Online ...Pýtali ste sa niekedy vašich zamestnancov, čo/akú spoločnosť považujú za dobrú firmu kde pôsobiť? Odpovede na otázku aká firma je dobrá, hovoria väčšinou o jej ponúkaných platoch, výhodách, pekných kanceláriách, príjemnej atmosfére na pracovisku atď. Tieto odpovede sa zdajú relevantné, keďže každoročne vyhlásené a ocenené najlepšie a najobľúbenejšie spoločnosti naozaj ponúkajú nadpriemerné platy, bohaté benefity a pekné často aj zábavné pracovné prostredie. Skončiť však pri týchto jednoduchých charakteristikách by bolo veľmi plytké. Čo je vlastne to, čo zamestnanci od firmy, v ktorej pracujú chcú?

Viaceré štúdie zistili, že väčšinou je vzťah medzi spoločnosťami a ich zamestnancami dosť jednostranný. Spoločnosti sa klasicky starajú o maximalizáciu produktivity svojich pracovných síl, a to má za následok zvýšenie pracovnej záťaže, dlhšie hodiny v práci a kratšie termíny pre vypracovanie úloh. Iróniou, že rovnaké štúdie zistili, že zamestnanci sú najproduktívnejší, keď sa cítia skutočne angažovane a mali „radi“ spoločnosť pre ktorú pracujú. Správne nastavený, obojstranný vzťah zamestnávateľ – zamestnanec vie napĺňať fyzické, emocionálne a mentálne potreby pracovníkov do tej miery, že sa cítia inšpirovaní a motivovaní priniesť každý deň najlepšiu verziu pre seba. Čo napokon, napĺňa potreby spoločnosti. Vyžaduje si to však hlbšiu investíciu spoločnosti do jej zamestnancov. Ak sa spoločnosť usiluje o celkový blahobyt každého jednotlivca, je na správnej ceste k zlepšeniu celej spoločnosti. Je to investícia, ktorá dáva zmysel: semená rastlín v neúrodnej pôde pravdepodobne nebudú rásť. Ale dajte im správne živiny na každom kroku a budú kvitnúť. Vaši zamestnanci sa nijak nelíšia.

Čo môže spoločnosť spraviť aby sa stala lepším miestom pre prácu?
Základom je získanie plnej (vysokej) angažovanosti zamestnancov. Aby sme ju dosiahli je dôležitý prístup aký je k pracovníkom zvolený na pracovisku. Výsledkom správneho prístupu by mali byť denne poskytované čo najlepšie podmienky pre všetkých členov organizácie, ktoré budú prirodzene viesť zamestnancov k záväzku k hodnotám a cieľom svojej organizácie a motivuje ich to prispieť k úspechu spoločnosti a to s pocitom osobnej pohody. Angažovanosť zamestnancov by mala byť vybudovaná na dôvere, bezúhonnosti a obojstrannej komunikácii medzi organizáciou a všetkými jej členmi. Existuje nespočetne veľa faktorov a aj maličkostí, ktoré vstupujú do hlavy zamestnancov a môžu zmeniť jeho pohľad na angažovanosť vo firemných cieľoch. Avšak platí to aj naopak, pri každom malom úsilí o zlepšenie spoločnosti a prostredia, budú zamestnanci na svojom pracovisku šťastnejší a budú sa viac pokúšať o jej úspech a rozvoj.

Ako priviesť zamestnancov k vyššej angažovanosti?
Väčšina štúdií, ktoré sa venujú téme angažovanosti zamestnancov, zdôrazňuje, že zamestnancom musí byť poskytnutá zmysluplná práca, ktorá podporuje ich profesionálny rast. Keď zamestnanci trávia väčšinu svojho dňa prácou na úlohách, ktoré považujú za nudné alebo neúčelné pre nejaké vyššie ciele tímu či spoločnosti, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa stratia záujem byť v spojení so spoločnosťou aj inak ako nevyhnutnými pracovnými úkonmi. Mnohé spoločnosti sa, s cieľom dosiahnuť vyššiu angažovanosť zamestnancov a tým lepšie výsledky, aktuálne pokúšajú reorganizovať pracovné štruktúry tak, aby pracovníkom umožnili mať viac zodpovednosti. Viac zodpovednosti a vedomosť dôležitosti úloh, na ktorých pracujú, ženie ľudí vpred a motivuje ich prispieť svojim kúskom k všeobecnému cieľu čo najlepšie.

Ako prvý krok tiež prichádza do úvahy aj technológia a automatizácia. postupov a procesov v spoločnosti. Existujú systémy, prostredníctvom ktorých môžu zamestnanci trénovať automatizačný softvér na opakovanie akcií, ktoré sa zvyčajne vykonávajú manuálne, ako napríklad zaznamenávanie údajov alebo generovanie reportov. Takéto softvéry sa učia a prispôsobujú sa novým údajom a požiadavkám. To znamená, že pracovníci majú viac času na to, aby sa venovali zmysluplnejšej práci a produktívnejším úlohám, ktoré považujú za zaujímavé a prispievajú k ich profesionálnemu rastu. To zvyšuje motiváciu aj angažovanosť zamestnancov. Ľudia rýchlo strácajú motiváciu, keď ich rola obsahuje viac nudných opakujúcich sa činností ako tých, ktoré ich bavia, a pre ktoré prácu vzali.

Ďalším dôležitým prvkom, ktorý ovplyvňuje angažovanosť zamestnancov, je ich spolupráca a komunikácia s kolegami a nadriadenými. Zamestnanci musia mať určitú úroveň dôvery vo vedúcich, aby sa cítili príjemne. Keď veria tomu, kto ich vedie, majú k nemu úctu a dobrý vzťah, vtedy sa buduje aj dôvera v spoločnosť a spoločné ciele. Dôvera je samozrejme založená na komunikácii. To znamená, že žiadne benefity neurobia zo spoločnosti také dobré miesto na prácu ako príjemný kolektív a možnosť priateľskej a konštruktívnej komunikácia v rámci celej spoločnosti.

V závere len treba pripomenúť, že je dôležité myslieť na angažovanosť zamestnancov ako na na niečo dlhodobé, na dlhodobý vzťah, ktorý si vyžaduje dôslednú údržbu a konštantný štýl komunikácie, ktorý je pravidelný, autentický a dôveryhodný. Pestovanie prostredia, v ktorom sa zamestnanci majú dôvod cítiť angažovane si vyžaduje veľa tvrdej práce, ale z výhod plynúcich z tohto bude vaša spoločnosť žiariť oveľa jasnejšie a silnejšie ako ostatné.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.